Колективен трудов договор в Агенция "Пътна инфраструктура"

Колективен трудов договор в Агенция "Пътна инфраструктура"

Колективен трудов договор в Агенция “Пътна инфраструктура”

изтеглен файл

На 8 юли 2017 г. се сключи КТД между Агенция "Пътна инфраструктура", представлявана от инж. Дончо Атанасов - председател на УС на АПИ, от една страна и от Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване - "Подкрепа", представлявана от председателя - инж. Иоанис Партениотис и Синдикат "Пътно дело" към Федерацията на независимите строителни синдикати в България - КНСБ, представлявана от председателя - Малина Кованджиева, от друга.

КТД е валиден за срок от две години.

Виж КТД тук

Close