Колективен трудов договор в бранш "Енергетика"

Колективен трудов договор в бранш “Енергетика”

Виж БКТД ТУК

Браншовият колективен трудов договор включва дейностите:

Атомна енергетика, третиране на радиоактивни отпадъци
Енергопроизводство
НЕК ЕАД. Водноелектрически централи
Електроенергиен системен оператор
Електроразпределение и продажба на електрическа енергия
Производство и разпределение на топлинна енергия
Електроизграждане
Ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийните ресурси

БКТД е сключен на 29 ноември 2017 г.

Close