Колективен трудов договор в НОИ - 2020 г.

Колективен трудов договор в НОИ - 2020 г.

Колективен трудов договор в НОИ – 2020 г.

НОИ

На 7 октомври 2020 г., в гр. София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда, между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители "Подкрепа", Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации - КНСБ и Синдикат на работещите в НОИ /ФНСДУО-КНСБ/ се сключи колективен трудов договор. Натоящият КТД влиза в сила от 25 септември 2020 г. и има срок на действие 2 години.

Предметът на настоящия договор включва:

  1. Условия за синдикална дейност и взаимоотношения между страните;
  2. Трудова заетост, професионална квалификация;
  3. Работно време, почивки и отпуски;
  4. Трудови възнаграждение и обезщетения;
  5. Здравословни и безопасни условия на труд;
  6. Социално-битовото и културно обслужване

Може да видите договора ТУК.

Close