Колективен трудов договор в системата на Агенция по заетостта

Колективен трудов договор в системата на Агенция по заетостта

На 29 септември 2017 г. се сключи КТД в системата на Агенция по заетостта и има действие до 28 септември 2019 г.

Виж КТД ТУК

Close