Колективен трудов договор за бранш "Туризъм"

Колективен трудов договор за бранш "Туризъм"

Колективен трудов договор за бранш “Туризъм”

handshake-678x381

На 30.07.2018 г. се сключи колективен трудов договор за бранш "Туризъм", страни по който са Национална федерация "Търговия, услуги, контролни органи и туризъм" - към КТ "Подкрепа", Българска туристическа камара, Синдикат по туризъм в България - КНСБ и Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите - КНСБ.

Договорът е със срок на действие 2 години и с него може да се запознаете тук.

Close