Колективен трудов договор на работещите в "Профилактика, рехабилитация и отдих"

Колективен трудов договор на работещите в "Профилактика, рехабилитация и отдих"

Колективен трудов договор на работещите в “Профилактика, рехабилитация и отдих”

PRO

На 7 август 2019 г. се сключи КТД между "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД и Фирмената Синдикална Организация на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД към КТ "Подкрепа".

Срокът на действие на договора е една година.

Виж КТД тук.

Close