Колективен Трудов Договор-2015 за системата на Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ, КДХ с БМК

Колективен Трудов Договор-2015 за системата на Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ, КДХ с БМК

На 29 май 2015 г., водени от съвременните принципи за ефективно социално партньорство, стремейки се към непрекъснато подобряване на условията на труд и повишаване доходите на работещите, Медицинска федерация "Подкрепа", ФСЗ на КНСБ и Столична община сключиха Колективен Трудов Договор-2015 за системата на Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ, КДХ с БМК.

Close