Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ

Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ

Споразумението е в сила от 11 март 2015 г. и е със срок на действие 2 години.

Close