КТД АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА -2013 год.

КТД АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА -2013 год.

КТД в Агенция по заетостта е в сила от 29 септември 2013г.,със срок на действие до 28 септември 2015 год. Същият е вписан в специалния регистър на ИА ГИТ под 14 на 03.10.2013г.,съгласно чл.53,ал.3 от Кодекса на труда.

Close