КТД В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП) - 2014 год.

КТД В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП) – 2014 год.

КТД в Агенция за социално подпомагане (АСП), е в сила от 01 януари 2014 год., със срок на действие до 31 декември 2015 година.

Close