КТД В БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ, ЕООД - 2014 год.

КТД В БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ, ЕООД – 2014 год.

КТД в БДЖ Товарни превози, ЕООД, гр.София е в сила от 21 март 2014 год.,със срок на действие 2 години.

Close