КТД В ДЕЙНОСТ "ТЪРГОВИЯ" 2014г.- 2016г.

КТД В ДЕЙНОСТ “ТЪРГОВИЯ” 2014г.- 2016г.

КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятията и други организации в дейност "Търговия"-2014г.е в сила от 01 април 2014г.,със срок на действие до 31 декември 2016 година.

Close