КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014 год.

КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – 2014 год.

КТД в Министерство на отбраната е в сила от 01 януари 2014 год., със срок на действие две години.

Close