КТД В НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) -2014г.

КТД В НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) -2014г.

КТД в Национален осигурителен институт за работещите по трудово правоотношение е в сила от 24 септември 2014 година, със срок на действие две години. КТД е договарен от Председателя на Национален синдикат на административните служители на КТ "Подкрепа" Ефтим Боюклиев.

Close