КТД В НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК) - 2013год.

КТД В НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК) – 2013год.

КТД в Националната здровноосигурителна каса (НЗОК), влиза в сила от 21 май 2013 год., със срок на действие две години.

Close