КТД В ОТРАСЪЛ

КТД В ОТРАСЪЛ

КТД в отрасъл "Здравеопазване" е в сила от 21 юли 2014 год. и е валиден до подписването на нов, но не повече от 2 години. С изключение на Чл.7 и Чл.8 от настоящият КТД, със срок на действие шест месеца от момента на подписване.

Close