КТД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА - 2014г.

КТД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА – 2014г.

КТД в системата на народната просвета е в сила от 26 юни 2014г., със срок на действие 2 години.Същият е договорен от Председателя на Синдикат
"Образование" на КТ "Подкрепа"-Юлиян Петров.

Close