КТД НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - 2014 год.

КТД НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – 2014 год.

КТД на Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" е в сила от 01 юни 2014 г., със срок на действие 2 години.

Close