КТД по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

КТД по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

На 10.12.2015 г. се сключи Колективен трудов договор между Агенцията за социално подпомагане, Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ и Националния синдикат на административните служители към КТ "Подкрепа" по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане.

Close