Министърът на труда и социалната политика разпростря БКТД за всички предприятия от пивоварния бранш

Министърът на труда и социалната политика разпростря БКТД за всички предприятия от пивоварния бранш

Министърът на труда и социалната политика разпростря БКТД за всички предприятия от пивоварния бранш

photo_orig_1420499

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, със заповед от 08 юни 2020 г., разпростря прилагането на Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш във всички предприятия от него. Заповедта важи до изтичане срока на действие на БКТД - 31 януари 2022 г.

Разпростирането на БКТД е резултат от усилията и дългогодишната дейност в тази област на Федерация "Хранителна и питейна промишленост" към КТ "Подкрепа" с председател Валя Борисова.

бктд пивовари

Close