НФ "Култура" към КТ "Подкрепа", КНСБ, БАРОК и министърът на културата Боил Банов подписаха нов БКТД за музеите и художествените галерии

НФ "Култура" към КТ "Подкрепа", КНСБ, БАРОК и министърът на културата Боил Банов подписаха нов БКТД за музеите и художествените галерии

НФ “Култура” към КТ “Подкрепа”, КНСБ, БАРОК и министърът на културата Боил Банов подписаха нов БКТД за музеите и художествените галерии

podpisvane5

На 16 юли 2019 г. в Министерство на културата министърът Боил Банов, Кирил Бинев, председател на НФ "Култура" към КТ "Подкрепа", Анастас Попдимитров, председател на БАРОК и Иван Иванов, председател на НСФ „Култура” към КНСБ, подписаха нов Браншов колективен трудов договор за музеите и художествените галерии. Той ще се прилага във всички музеи и художествени галерии на бюджетна издръжка в страната, Българската национална филмотека и Центъра за подводна археология.

В новото споразумение е заложено минималното начално трудово възнаграждение в бранша да влезе в сила от 01.01.2020 г. при наличие на финансова възможност в рамките на утвърдения бюджет. Предстои да бъде извършен анализ на трудовите възнаграждения на работещите в националните, регионалните и общинските музеи и галерии в страната, в Българската национална филмотека и в Центъра за подводна археология, да се изготви Приложение към договора, за което ще се сключи анекс. При определяне на размера на допълнителното материално стимулиране за постигнати високи резултати, съгласно Вътрешните правила за работните заплати, следва да се вземат под внимание допълнително извършените дейности от служителите извън кръга на основната им дейност.

Предвидено е и при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да има право на обезщетение с една заплата повече, както следва: при работа до 10 години - брутното му трудово възнаграждение за 4 месеца; при работа над 10 години -  брутното му трудово възнаграждение за 8 месеца; при работа над 25 години - брутното му трудово възнаграждение за 9 месеца.

С новия договор работодателите отново се ангажират да предоставят ипо-високо заплащане на специалистите със степен доктор и доктор на науките, което ще стимулира експертите да отделят по-задълбочено внимание на научните изследвания, свързани с опазването и популяризирането на богатото културно наследство на страната ни.

Може да видите договора ТУК.

podpisvane1

Close