ОТРАСЛОВ КТД В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА И ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014

ОТРАСЛОВ КТД В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА И ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ-2014

Отрасловия КТД в Електротехническата и електронната промишленост е в сила от 24 юли 2014г., със срок на действие 2 години.Същият ОКТД е договорен от Председателя на Национална федерация техническа индустрия,наука,информатика към КТ "Подкрепа"-Здравчо Здравчев.

Close