ОТРАСЛОВ КТД В МЕТАЛОИНДУСТРИЯТА - 2012 год.

ОТРАСЛОВ КТД В МЕТАЛОИНДУСТРИЯТА – 2012 год.

Отрасловият КТД в Металоиндустрията е в сила от 01 януари 2012 год., със срок на действие до 31 декември 2012 година.

Close