ОТРАСЛОВ КТД ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ - 2013 год.

ОТРАСЛОВ КТД ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ – 2013 год.

Отрасловия КТД "Проучване,добив и преработка на минерални суровини" влиза в сила от 31 януари 2013 год., със срок на действие 2 години.

Close