Писмо от ИА "ГИТ" относно вписване в специалния регистър на Агенцията на ОКТД в отрасъл "Здравеопазване"

Писмо от ИА “ГИТ” относно вписване в специалния регистър на Агенцията на ОКТД в отрасъл “Здравеопазване”

Уведомяваме Ви, че представеният Отраслов колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", подписан на 10.10.2016 г., е вписан в специалния регистър на ИА ГИТ на 13.10.2016 г., под №19, съгласно чл. 53, ал.3 от Кодекса на труда.

Close