Споразумение в Българската агенция по безопасност на храните

Споразумение в Българската агенция по безопасност на храните

Споразумение в Българската агенция по безопасност на храните

default

Споразумение между МЗХГ, БАБХ и НФЗГС към КТ "Подкрепа", ФНСЗ към КНСБ, Браншови синдикат на работещите в БАБХ към НФЗГС към КТ "Подкрепа", Браншови синдикат на работещите в БАБХ към ФНСЗ към КНСБ.

Close