Споразумение в Държавна агенция "Архиви"

Споразумение в Държавна агенция “Архиви”

На 11 юли 2016 г. се подписа Споразумение между Държавна агенция "Архиви" и Федерация "Култура" - КТ "Подкрепа", и ФНСДУО, с което са договорени по-високи стартови заплати, по-голям размер на отпуската, по-високи обезщетения при съкращения. Също така е договорено и упълномощено лице от Синдиката да преглежда формуляра за оценка на служител, който е синдикален член и е подал писмено искане за становище от Синдиката, съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

 

Виж Споразумението ТУК

Close