СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НАП

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НАП

Споразумението за държавния служител за служебните и осигурителни отношения в НАП е в сила от 03. 11. 2009 год.,

Close