СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-2013 год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-2013 год.

Споразумението по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на "Агенцията по заетостта" е в сила от 29 септември 2013 год., със срок на действие до 28 септември 2015 год.

Close