СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-2014 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-2014 г.

Споразумението по въпросите и осигурителните отношения в Агенция за социално подпомагане (АСП), е в сила от 01 януари 2014г. , със срок на действие до 31 декември 2015 година.

Close