СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НЗОК - 2013 год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НЗОК – 2013 год.

Споразумението по въпросите на служебните и осигурителни отношения в НЗОК е в сила от 01 януари 2013г. до 31 декември 2014 година.

Close