СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- 2012 Г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- 2012 Г.

Споразумението за държавния служител в Агенция за социално подпомагане е в сила от 01 януари 2012г.,със срок на действие до 31 декември 2012г.

Close