Споразумение за държавния служител в Агенция "Митници" - 2014год.

Споразумение за държавния служител в Агенция “Митници” – 2014год.

Споразумението за държавния служител в Агенция "Митници" е в сила от 19 февруари 2014 година

Close