Споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на Агенция Пътна инфраструктура - 2012 г.

Споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на Агенция Пътна инфраструктура – 2012 г.

Споразумението за държавните служители, членове на синдикатите в системата на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е в сила от 01 август 2012г., със срок на действие 2 год.

Close