СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БАБХ-2014г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БАБХ-2014г.

Споразумението за уреждане на по-благоприятни условия на труд за служителите по служебни правоотношения в БАБХ е в сила от 21 май 2014г.,със срок на действие 2 години.

Close