СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – 2014

Споразумение за цивилните служители в Министерство на отбраната е в сила от 01.01. 2014г.,със срок на действие 2 години.

Close