СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2012 год.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – 2012 год.

Споразумението за цивилните служители в Министерство на Отбраната е в сила от 01 януари 2012 год., със срок на действие 2 години.

Close