Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане

Споразумението е сключено между Агенцията за социално подпомагане, НСАС "Подкрепа" и ФНСДУО-КНСБ и е със срок на действие до 31.12.2019 г.

Виж споразумението ТУК

Close