Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Агенцията за социално подпомагане (10.12.2015)

Close