СПОРАЗУМЕНИЕ по КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятия и други организации

СПОРАЗУМЕНИЕ по КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятия и други организации

Споразумение за определяне на минимални прагове за заплащане на труда и на осигуряване за 2016 г. за категориите персонал в отрасъл "Търговия", съгласно Националната класификация на професиите.Споразумението е в сила от 14.07.2015 г. и е неразделна част от отрасловия КТД.

Close