Стартовите заплати на заетите в здравеопазването се увеличават с 20 до 50 на сто спрямо 2016 г.

Стартовите заплати на заетите в здравеопазването се увеличават с 20 до 50 на сто спрямо 2016 г.

Стартовите заплати на заетите в здравеопазването се увеличават с 20 до 50 на сто спрямо 2016 г.

received_3296733478475512

Според договореното в новия колективен договор в сектор „Здравеопазване“ най-ниската заплата за медицинска сестра, акушер или лаборант става 900 лв. Ръстът е с 200 лв. спрямо договореното в стария КТД.

За лекарите и фармацевтите с една специалност най-ниското възнаграждение става 1200 лв., ръст с 350 лв. спрямо 2016 г. Началник на отделение ще получава най-малко 1300 лв., а шеф на клиника – 1500 лв. Скокът е с около 50 на сто. Началните заплати за медиците в университетските многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, както и в тези с над 51 на сто държавно участие - варират от 950 до 1700 лв. Това представлява скок с 27 до 48 на сто спрямо 2016 г. Същите стойности са предвидени за центровете за кожно-венерически заболявания, болници за продължително лечение, за рехабилитация.

Новият колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ се подписа на 8 ноември 2018 г. от синдикати, работодатели и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, и е валиден за срок от 2 години.

Виж пълния текст на КТД тук.

Close