На 18 май 2014 г. в гр. Берлин, Германия се откри третият Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/

На 18 май 2014 г. в гр. Берлин, Германия се откри третият Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/

На 18 май в гр. Берлин, Германия се откри третият Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/, който ще продължи до 23 май 2014 г.
Форумът протича под мотото "Обединени сме по-силни" и в неговата работа участват над 1 530 делегати, представители на 161 държави от петте континента.
Официални изказвания направиха Президентът на МКП Михаел Зомер, Министърът на външните работи на Федерална Република Германия Франк-Уолтър Щтанмайер и Административният директор на ПРООН Хелън Кларк. На тази най-висша синдикална проява за годината, КТ "Подкрепа" е представена от делегация, ръководена от Президента д-р Константин Тренчев.
Конгресът на МКП ще бъде подчинен на грижата за опазване и защита на природната среда, като за първи път той ще бъде проведен изцяло онлайн, без да се ползват хартиени материали. Участниците ще се запознават с документите, позициите и проектите за резолюции чрез своите лаптопи, таблети или мобилни телефони. В допълнение, работата на Конгреса по време на пленарните заседания и дебатите също ще може да бъде проследена онлайн от всеки синдикален член, който има възможност да сподели своя коментар в Twitter и Facebook. Това може да направите и вие чрез регистрация на специализираните сайтове:
http://congress2014.ituc-csi.org/twitterwall и https://www.facebook.com/ituccsi
Основните теми, които делегатите на Конгреса ще обсъждат са:
- "Приоритетни мерки за повишаване на членската маса на синдикалните организации";
- "Начините за подобряване на условията на труд, за гарантиране на устойчиви и достойни работни места";
- "Възможностите за подобряване на защитата на фундаменталните човешки, социални и трудови права".
Допълнителни акценти в дискусиите ще бъдат проблемите при синдикализирането на заетите в сивата икономика, възможните нови форми за представителност на работещите, повишаване участието на жените в синдикалните структури, защитата на мобилните работници и емигрантите, предотвратяването на насилието срещу жени, борбата срещу несигурната работа, проблемите на здравето и безопасността, дискриминацията на работното място.
Изказвания в отделните панелни дискусии ще направят г-жа Шарън Бъроу - Генерален секретар на МКП и г-н Гай Райдър - Генерален директор на МОТ.

Close