Поздравителни адреси от генералните секретари на МКП и ЕКП по случай 25-годишнината на КТ "Подкрепа"

Поздравителни адреси от генералните секретари на МКП и ЕКП по случай 25-годишнината на КТ “Подкрепа”

Скъпи братко Тренчев,

Днес, на 8-ми Февруари 2014, Конфедерация на Труда "ПОДКРЕПА" чества своята 25 годишнина. "Подкрепа" - като движение и организация - бе създадена в едни от най-предизвикателните времена и предизвести края на комунистическия режим в България. "ПОДКРЕПА" даде своя съществен принос за преминаването към демокрация и пазарна икономика на страната, което в последствие доведе и до приемането на България в Европейския съюз.
Активната позиция на вашите синдикални лидери през всичките тези години е била неразделна част от международното и европейско синдикално движение, на което вашата организация стана член в началото на 90-те години. Днес ние наблюдаваме какво се случва във вашата държава и отново виждаме, че в трудни и бурни времена, синдикатите са видими и активни в процеса на националния политически диалог, в подсигуряването на чуваемост за интересите на работниците, както и в търсенето на отговорност от правителствата за политиките и действията, които провеждат.
Пожелавам ви успехи във вашите действия в защита правата и отстояване интересите на българските работещи и Ви моля, братко Тренчев, да предадете нашите най-дълбоки чувства на солидарност и подкрепа на всички братя и сестри от Конфедерацията, които днес празнуват този важен ден в синдикалната история на вашата страна.

Със солидарност,
Искрено Ваша,
Шарън Бъроу, Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите

Скъпи Константин,

В чест на 25 годишнината на "ПОДКРЕПА", Ви моля да приемете моите най-искрени пожелания от името на Европейската конфедерация на профсъюзите и нейните 60 милиона членове.
Последният четвърт век бе свидетел на знаменателни промени в Европа, както и България и нейното синдикално движение. Преходът към демокрация беше тежък и ние ви поздравяваме за положените неимоверни усилия за добруването на българските работещи. За съжаление, сме все още далече от постигането на нашите цели, а скорошните събития показват нуждата от удвояване на синдикалните усилия за справяне с ескалиращата бедност, висока безработица, влошаване на качеството на обществените услуги, повсеместна корупция и битката срещу монополите.
КТ "Подкрепа", като пълноправен член на ЕКП от декември 1995 г., ние сме ви благодарни за вашето участие в общата борба за по-справедлива и по-демократична Европа. Бъдете сигурни, че ЕКП ще продължава да ви оказва своята пълна подкрепа за постигане на нашата обща цел за една нова Европа и нейните трудови хора.

Искрено Ваша,
Бернадет Сегол, Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите

Close