10-то международно синдикално женско училище

10-то международно синдикално женско училище

Жените - синдикални лидери от МКП-ПЕРС, представителки на 41 синдикални конфедерации от 24 страни от Централна и Източна Европа, Новите независими държави, Кавказка и Централна Азия взеха участие в Десетото женско училище, което се проведе на 16-18 октомри 2009 г. в Брюксел под наслов: "Защита достойнството на жените на работното място - достойният труд като начин за справяне с кризата".

Close