Нова Препоръка на МОТ, призоваваща към социалнозащитен минимум (минимално равнище на социална закрила) за всички

Нова Препоръка на МОТ, призоваваща към социалнозащитен минимум (минимално равнище на социална закрила) за всички

Повратната препоръка има за цел да разшири основно здравеопазването и сигурността на доходите на милиони хора по цял свят.

Close