Проблемът с младежката безработица се задълбочава все повече

Проблемът с младежката безработица се задълбочава все повече

Документ на МОТ (Международната организация на труда) сочи, че последиците от кризата се разпростират вече и до Източна Азия и Латинска Америка, влошавайки ситуацията за много търсещи работа младежи.

Close