Доклад от министъра на труда и социалната политика до Министерския съвет с предложение за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за национално представителна организация

Доклад от министъра на труда и социалната политика до Министерския съвет с предложение за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за национално представителна организация

Доклад от министъра на труда и социалната политика до Министерския съвет с предложение за признаване на Конфедерацията на труда “Подкрепа” за национално представителна организация

podkrepa logo

Днес, 13 януари 2021 г., на заседание на МС ще бъде разгледан внесеният от министъра на труда и социалната политика Проект на Решение за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище.

Като прикачен файл прилагаме Доклад, на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организициите на работниците и служителите и на работодателите,  от министъра на труда и социалната политика до Министерския съвет, с предложение за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организацията на работниците и служителите на национално равнище.

В доклада се констатира "че Конфедерацията на труда "Подкрепа" отговаря на изискванията за представителност по чл. 34 от КТ" и предлага "Министерският съвет да приеме проекта на Решение за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище."

Close