ЕИСК прие становище относно европейска рамкова директива за минимален доход. Изявление на Групата на работниците

ЕИСК прие становище относно европейска рамкова директива за минимален доход. Изявление на Групата на работниците

ЕИСК прие становище относно европейска рамкова директива за минимален доход. Изявление на Групата на работниците

sn

След дълъг и тежък дебат,  ЕИСК прие становище за въвеждането на планове за минимален доход в Европа. Групата на работниците приветства това решение - то е важна стъпка в прилагането на Европейския стълб на социалните права. Европейските институции, сред които най-вече за следващия Европейски парламент, получават знак за бъдещите очаквания на гражданското общество за социалната защита. Днес Европейският съюз трябва да отговори на въпросите на своите граждани за икономическото и социалното неравенство- предложената от ЕИСК рамкова директива за минималния доход би била конкретна стъпка в тази посока.

Трябва да се стремим към повишаване на конвергенцията и да избягваме състезанието с държави на основата на социални права. Това предложение на ЕИСК допринася за справяне с небалансираното икономическо и социално положение в Европа. Адекватната и приобщаваща социална закрила под формата на план за минимален доход ще позволи на всички европейци да живеят достоен живот. Това би било от полза не само за онези, които в момента са без достатъчна защита, но и за насърчаване на европейската икономика като цяло. Докладчикът Жорж Дасис от Групата на работниците се изрази по следния начин: „Планът за минимален доход ще помогне на работещите и безработните и ще даде на компаниите повече и по-богати потребители“.

Линк към становището:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion?_cldee=dmVza29AcG9ka3JlcGEub3Jn&recipientid=contact-3aca92e38c9ae511bb64005056a05070-cc91ffda1eaf4b3490e29060164ad56a&esid=4dc39c41-8b36-e911-8113-005056a043ea

 

Close