КТ "Подкрепа" организира Втори Международен Дискусионен Форум, посветен на създаването на платформа за наблюдение на командированите работници

КТ "Подкрепа" организира Втори Международен Дискусионен Форум, посветен на създаването на платформа за наблюдение на командированите работници

КТ “Подкрепа” организира Втори Международен Дискусионен Форум, посветен на създаването на платформа за наблюдение на командированите работници

photo_orig_1420499

На 18 април 2018 г. /сряда/ от 10.00 ч. в зала „Европа 1“ на хотел „Рамада София“ КТ „Подкрепа“ организира Втори Международен Дискусионен Форум, посветен на създаването на платформа за наблюдение на командированите работници, която ще работи с матрица от механизми за мониторинг на процесите на публикуване. Целта на платформата е да осигури по-голямо сътрудничество между социалните партньори, инспекциите по труда и европейските агенции.

На събитието се очаква да присъстват представители на държавните институции, ангажирани с политиките, свързани с командироването на работници – Министерство на труда и социалната политика, Комисията по труда, социалната и демографската политика към НС, Агенцията по заетостта, ИА „Главна инспекция по труда“, Представителството на Европейската комисия в България, Национален омбудсман.

Форумът се организира от Конфедерацията на труда „Подкрепа“, в ролята си на водещ партньор и координатор на проект VP/003/0031 "Насърчаване на механизмите за командировани работници в съответствие с колективните трудови договори и закона", в партньорство със социални партньори и изследователски институти от държави - членки на Европейския съюз. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

 

Project No VP/2017/003/0031 „Promoting mechanisms for posted workers' compliance with collective agreements and the law“

Grant Agreement VS/2017/0351

Close