Министърът на социалната сигурност на Тунизийската република Мохамед Трабелси посети централата на КТ "Подкрепа"

Министърът на социалната сигурност на Тунизийската република Мохамед Трабелси посети централата на КТ "Подкрепа"

Министърът на социалната сигурност на Тунизийската република Мохамед Трабелси посети централата на КТ “Подкрепа”

1

Министърът на социалната сигурност на Тунизийската република Н. Пр. г-н Мохамед Трабелси посети днес, 5 декември 2017 г., централата на КТ “Подкрепа”. Г-н Трабелси бе приет от членовете на Изпълнителния съвет на Конфедерацията Любка Георгиева, Нели Христова, Веселин Митов и Александър Загоров. Основните теми на разговора бяха социалният диалог и тристранното сътрудничество. Целта на посещението бе проучване на българския опит по отношение мястото на синдиката в обществото и възможностите, с които разполага за защита интересите на работещите.
Г-н Трабелси бе придружен от г-н Камел Мдури - генерален директор на ГД “Социална сигурност” и г-жа Фериел Граб - директор на дирекция “Международно сътрудничество и външни отношения”.
По време на срещата министър Трабелси предостави информация за подписаното вчера /4 декември/ Административно споразумение за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между България и Тунис.

Close